Expert meeting Film Club en LOB

Kennisdeling en inspiratie op vrijdag 16 juni

Op vrijdag 16 juni organiseren we in samenwerking met Filmhub Midden, LOWAN en Expertisepunt LOB een expertmeeting voor alle betrokken docenten bij het project ISK Filmt (ISK Groningen, Da Vinci ISK Leiden, ISK Het Gooi Laren en Ithaka ISK Utrecht). In dit project richten we ons op het verdiepen en verduurzamen van film activiteiten op school door het creëren van een doorlopende leerlijn. Het uitwisselen van kennis en ervaringen is een belangrijk onderdeel van dit project. Er zijn twee pijlers waar we ons op richten: film en loopbaanoriëntatie en het oprichten van film clubs.

Loopbaanoriëntatie
Het afgelopen jaar ontwikkelden we samen met ISK docenten nieuwe lessen die aansluiten op loopbaanoriëntatie. De nieuwe lessen zijn in een paar klassen als pilot uitgevoerd. Jongeren gaan hier bijvoorbeeld een portret maken van een beroep of een vlog over hun eigen talenten. Op vrijdag 16 juni reflecteren we op deze eerste fase en kijken we vooral ook vooruit: hoe kunnen we dit volgend schooljaar inbedden in het onderwijs?

Na deze besloten intervisiesessie organiseren we samen met LOWAN en Expertisepunt LOB ook een werksessie die voor alle ISK’ s toegankelijk is. In deze sessie wordt besproken hoe je LOB kan koppelen aan thema’s in het NT2 onderwijs. Hiermee integreer je LOB in het onderwijs en wordt het een rode draad in alle lessen. Ook hier creëren we veel ruimte voor uitwisseling. Tijd en locatie: van 15.00 tot 16.00 uur bij Vogelfrei in Utrecht. Aanmelden kan via de LOWAN LOB community.

Film Clubs
Op vier scholen zijn experimenten uitgevoerd om filmclubs op te zetten. Samen met Filmhub Midden lanceren we een eerste versie van onze handleiding voor het opzetten van een Film Club op een school en reflecteren we met betrokken docenten en filmmakers op het proces van het afgelopen jaar. Voor alle aanwezigen organiseren we een leuke workshop waarin docenten meer handvatten krijgen om zelf film oefeningen met jongeren te ontwikkelen.

Wil je meer weten over deze meeting of dit project? Mail ons op of schrijf je hier in voor de nieuwsbrief.
ISK Filmt wordt ondersteund door het Fonds voor Cultuurparticipatie en Fonds 21.