Positief advies voor plan ‘Van nieuwkomers naar nieuwmakers’

Het afgelopen jaar werkten we met ons team en jongeren aan een meerjarenplan waarin we onze projecten met jonge nieuwkomers verder willen verdiepen en ontwikkelen. Op woensdag 5 juni werd het adviesrapport van de Gemeente Utrecht voor de Cultuurnota 2025-2028 gepresenteerd. De Gemeente Utrecht heeft het plan als “zeer positief” en “grensverleggend” beoordeeld (p. 38). Dat betekent dat we voor de komende 4 jaar financiële ondersteuning krijgen om onze activiteiten uit te voeren!

“De commissie vindt het plan, de doelen, kernwaarden en keuzes helder en het plan grensverleggend.”

We zijn enorm trots op het advies dat in het rapport te lezen is: “De commissie vindt het plan, de doelen, kernwaarden en keuzes helder en het plan grensverleggend. […] Common Frames werkt met de verhalen en perspectieven van deelnemers en laat ze voelen dat hun verhaal ertoe doet. Common Frames heeft daarmee veel impact voor deelnemers. De trapsgewijze opzet voor het ontwikkelen van talent beoordeelt de commissie als zeer goed.” Ook stelt de commissie dat: “Common Frames een unieke speler is in Utrecht die van betekenis is voor scholen en culturele instellingen, met impact op publiek en deelnemers. Met name de gesprekken op scholen met leeftijdsgenoten vindt de commissie vernieuwend en urgent gezien het huidige politieke klimaat.”

Vanuit onze thuisbasis in Utrecht gaan we onze doelen nastreven, waarbij plezier, empathie, co-creatie en (h)erkenning centraal staan. Samen met onze partners creëren we een podium voor de authentieke verhalen van de jongeren. In verschillende fases van talentontwikkeling worden nieuwkomers de makers van de toekomst.

Team van nieuwmakers in Brussel

In de afgelopen vijf jaar dat we bestaan hebben we ons snel kunnen ontwikkelen en dit is een bekroning van ons werk. Het positieve advies betekent dat we stappen kunnen zetten in de professionalisering, dat we ons team contracten kunnen aanbieden en onze samenwerkingspartners en scholen meer zekerheid kunnen geven voor toekomstige samenwerking. We staan in de startblokken en horen op 3 juli of ook het Fonds voor Cultuurparticipatie onze plannen positief zal beoordelen.

Het is prachtig om te lezen dat ook andere partners in Utrecht een positief advies hebben gekregen. We feliciteren onze kantoorgenoten van Freedom City en de partners waar we komende vier jaar mee gaan werken: Vocal Statements, New Dutch Connections, De Dansers, ’t Hoogt en BOKS Cultuurhuis. Tegelijkertijd zijn we verrast door het negatieve advies van het Nederlands Filmfestival, met wie we samen al jaren een prachtig podium kunnen creëren voor onze films. We steunen het team van het festival en hopen dat het lukt om een vorm te vinden om door te gaan.

Meer weten over onze plannen? Schrijf je in voor de nieuwsbrief of volg ons op LinkedIn en Instagram.

Foto’s: Bozar, Marin Driguez