Video about discrimination during corona times

Video about discrimination during corona times

Co-production of Common Frames, Shaker Productions and Utrecht University

The COVID-19 pandemic has, like many other (health) crises, given a stage for scapegoating, stigmatization and discriminatory acts across continents, with different groups as targets as the virus spreads across space and time. In the beginning of the Corona crisis, the blame was put on China and Chinese people. People of Asian appearance in Europe were reported to be discriminated against and stigmatized. A few months later we are witnessing in the Netherlands people of other non-Western background being blamed for the spread of the virus.
As part of the project Countering the virus: Discrimination and protestation in multicultural Europe (funded by Utrecht University’s ‘Migration and Societal Change’ Focus Area; Principle Investigator: Maggi Leung) we have talked to a student who has had such a negative experience. We will share this with you in a short video.

 

 

 


Video over discriminatie ten tijde van Corona

Co-productie van Common Frames, Shaker Productions en Universiteit Utrecht

Terwijl het virus Covid-19 zich over de wereld verspreid, verspreid ook discriminatie zich.Sommige mensen hebben het virus gebruikt als excuus om anderen te discrimineren.

Dit is op verschillende plekken in de wereld gebeurd, met verschillende groepen als doelwit. In het begin van de Corona-crisis werd de schuld bij China en het Chinese volk gelegd. Mensen met een Aziatische uitstraling werden in Europa ook gediscrimineerd en gestigmatiseerd. Enkele maanden later begonnen ook andere kwetsbare en minderheidsgroepen te worden gediscrimineerd. Dit was ook te zien in Nederland, waar politici als Geert Wilders  niet-westerlingen de schuld gave voor de grote verspreiding van het virus.

In een korte video met meerdere lagen bekijkt student Wendy (sinds vier jaar woonachtig in Nederland) enkele schokkende voorbeelden van discriminatie van mensen van Aziatische afkomst. Van de voormalige Amerikaanse president tot het spottende en discriminerende lied van een Nederlands radiostation. Ze reflecteert op deze voorbeelden en vertelt persoonlijke ervaringen uit haar eigen leven. Een levendig voorbeeld van de gevolgen van discriminatie voor de slachtoffers.

 


Common Frames wint Henny Hogenbijlprijs 2020

Wat zijn we trots: op dinsdag 29 september is de Henny Hogenbijl Prijs voor Amateurfilm 2020 uitgereikt aan Hemmo Bruinenberg, initiatiefnemer en voortrekker van het project Ithaka Filmt. Deze geldprijs ter waarde van € 15.000,- wordt uitgereikt aan personen of instanties die zich verdienstelijk maken op het gebied van (amateur)film.

Uit het juryrapport: 
Hemmo wint de prijs vanwege zijn jarenlange inzet voor het project waarin jonge nieuwkomers in schakelklassen aan de wereld van het film maken kunnen proeven en deelnemen. Hemmo heeft de prijs in ontvangst genomen als oprichter van het project is en omdat hij ervoor heeft gezorgd dat het kan blijven groeien en bloeien. Hij betrekt daarbij ook anderen. zoals bijvoorbeeld De frisse blik.
Met zijn activiteiten en zijn grandioze inzet en enthousiasme toont Hemmo zich een waardig winnaar, in de voetsporen van de naamgever van de prijs: Henny Hogenbijl. De Henny Hogenbijl Prijs is uitgereikt in Pathé Rembrandt te Utrecht tijdens de premières van de Ithaka Filmacademie op het Nederlands Filmfestival.

En nu? 
Met de prijs van het Hogenbijl Fonds gaat Hemmo met Stichting Common Frames het talentontwikkelingstraject versterken en ook verdere begeleiding bieden in de vorm van het Talent Team. Dat kan gaan van individuele coaching tot meewerken aan media opdrachten en ambassadeurschap van de Stichting Common Frames.

Fotografie: Elisabeth Beelaerts

Prijsuitreiking Henny Hogenbijl Prijs.

Online les over nepnieuws

In mei 2020 wonnen we de Netwerk Mediawijsheid Challenge, waarmee we een aantal van onze lessen konden vertalen voor het afstandsleren!
Er staan nu lessen online over nepnieuws (in tijden van corona) en over het maken van een video CV.

Bekijk het resultaat op www.ithakamedialab.nl.

 

 


Ithaka Media Lab gelanceerd

Open source lessenserie gelanceerd: Ithaka Media Lab – Mediawijsheid en beeldgeletterdheid voor het ISK onderwijs.

Door: Sanne Sprenger

Afronding onderzoeksproject
Het team van het tweejarig onderzoeksproject Mediawijs door Media Maken beëindigt zijn practice-based-research met de lancering van open source lessenserie Ithaka Media Lab -Mediawijsheid en beeldgeletterdheid voor het ISK onderwijs. en de publicatie van het artikel Practicing critical media literacy education with/for young migrants: Lessons learned from a participatory action research project in International Communication Gazette.

De lancering van de lessenserie vond plaats tijdens de Youth Agenda Forum van de UNESCO Media & Information Literacy (MIL) conferentie 2019 in Gotenburg (Zweden). Sindsdien hebben 20 scholen voor ISK onderwijs de lessenserie opgevraagd met de intentie deze zelf te gebruiken in hun onderwijs.

Tijdens de aanwezigheid op de MIL conferentie in Gotenburg is het team gesterkt in de overtuiging dat media educatie gezien dient te worden als een reflectief en participatief proces, waarbij zowel onderwijzer als leerlingen kennis kunnen blijven ontwikkelen. Een lopend onderzoek van Daniela Cornelia Stix (University of Cologne, Duitsland) en Tessa Jolls (Center for Media Literacy, Verenigde Staten), naar bestaande modellen van mediawijsheid, bevestigt onze bevinding dat je beter niet spreekt van ‘educatie in mediawijsheid’ of het ‘onderwijzen van mediawijsheid’, maar dat redeneren vanuit ‘leren’ en promoten’ productiever is.

Kritische mediawijsheid en beeldgeletterdheid

Onderwijzers zullen persoonlijk geraakt en overtuigd moeten worden van de noodzaak om zelf mediawijsheid en beeldgeletterdheid  in hun onderwijs mee te nemen. Jongeren hebben wel de middelen, het vermogen en de energie om zich aan te passen aan snelle veranderingen in technologie en vormen van mediaproducten. Zij zullen echter geneigd zijn dit enkel in te zetten voor eigen korte termijn belangstelling, zonder zich te verdiepen in betekenisgeving en impact van wat ze kijken en maken. Onderwijzers kunnen het kritisch bewustzijn van leerlingen faciliteren door de jongeren mee te laten reizen naar gebieden in het medialandschap die niet direct hun eigen eerste interesse of gemak bedienen.

De uitdaging is om leraren deze kritische methode bij te brengen en ze te laten inzien hoe ze dit kunnen verweven in hun eigen kernvak. Vanuit de bestaande samenwerking van het onderzoeksteam en Ithaka Internationale Schakelklassen wordt daartoe een start gemaakt door álle docenten een training aan te bieden, waarna docenten zelf kunnen beslissen of ze de lessenserie aan hun leerlingen willen aanbieden. Hopelijk zullen andere scholen deze aanpak volgen.

Best practices

De ‘best practices’ die werden gepresenteerd tijdens de conferentie leveren ook nieuwe ideeën op die de ontwikkelde lesmethode kan versterken. Zo kunnen filmvertonings-evenementen benut worden om discussie tussen makers en publiek te genereren. Opvallend was ook dat veel MIL projecten thematisch zijn gekoppeld aan de 17 duurzaamheidsdoelen (SDG’s). In volgende onderwijsprojecten, zullen we kijken naar raakvlakken met deze mondiale doelen.

Blik op de toekomst
Daarnaast zijn de banden met de Universiteit van Gotenburg en de NGO Folkets Bio Filmpedagogerna aangetrokken. Nederland kent veel raakvlakken met Zweden waar het gaat om culturele waarden in een (Noord-Europese) samenleving waarin afgelopen jaren veel nieuwkomers zijn gevestigd. De lokale context speelt een grote rol in de invulling en toepassing van filmeducatie en onderwijs in mediawijsheid.

Juist de overeenkomst in context kan bruikbare ingangen opleveren voor het samen ontwikkelen van mediaprojecten met en voor jonge nieuwkomers in beide landen.

Stichting Common Frames

Nu de projectfinanciering vanuit de Nationale Wetenschaps Agenda Route VZS JOIN is afgelopen, worden de advies- en training werkzaamheden voor dit project voortgezet binnen de nieuwe stichting Common Frames.

Common Frames ontwikkelt diverse film- en mediawijsheid projecten voor (jonge) nieuwkomers, waarbij de verbindende kracht van samen media maken altijd het uitgangspunt is. Universiteit Utrecht en Common Frames staan in nauw contact en zullen gezamenlijk onderzoek blijven doen naar inclusieve en interculturele mediawijsheid. De focus ligt daarbij op creatie, filmeducatie en beeldgeletterdheid.