Zit je ergens mee?

*Gebruik Google Translate / een vertaaltool als je deze tekst te moeilijk vindt!

Common Frames hecht belang aan een open en sociaal veilige werkomgeving voor zowel aan onze projecten deelnemende jongeren als medewerkers. Bij Common Frames:

 • Is iedereen welkom en iedereen, van alle achtergronden, mag meedoen.
 • Mag iedereen zijn wie hij/zij/hen is.
 • Moet iedereen zich veilig kunnen voelen.
 • Gedragen we ons tijdens en na de mediaprojecten met respect, interesse, eerlijkheid en vriendelijkheid voor elkaar.
 • Gaat iedereen vertrouwelijk en zorgvuldig om met gegevens en media-uitingen van anderen. Publiceer dus nooit iets zonder toestemming.
 • Mag iedereen zichzelf ontwikkelen. Het is belangrijk dat de sfeer open en positief is zodat iedereen zich goed voelt, fouten durft te maken om te kunnen leren, nieuwe vaardigheden en creativiteit kan ontwikkelen.

Voel je je niet veilig en/of gerespecteerd?
Is er iets gebeurd waar je last van hebt?
Of is er iemand (of zijn er meerdere personen) waarbij jij je niet prettig voelt?
Denk je dat er sprake is van grensoverschrijdend of ongewenst gedrag?
Lees dan hieronder verder.

 

Wat is grensoverschrijdend of ongewenst gedrag?
Grensoverschrijdend gedrag is alle vormen van agressie, geweld, pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en andere vormen van ongewenst gedrag die persoonlijke grenzen overschrijden. Er is hierbij sprake van machtsmisbruik als personen op een intimiderende, manipulerende of gewelddadige wijze gebruik maken van positie en bevoegdheden ten koste van degene(n) tot wie een vertrouwens- en/of gezagsrelatie bestaat.

Wat kan je doen bij grensoverschrijdend of ongewenst gedrag?
Kom je in de situatie waarin jouw grenzen overschreden worden? Of ben je getuige van grensoverschrijdend gedrag bij anderen?

 • Probeer je direct uit te spreken. Wanneer het je overkomt, maar ook wanneer je er getuige van bent. Je kan dus ook melding maken van grensoverschrijdend gedrag als je niet zelf het directe slachtoffer bent.
 • Je kunt contact zoeken met iemand die je vertrouwt.
 • Je kunt contact opnemen met de directie van Common Frames (gegevens)
 • Je kunt contact opnemen met de vertrouwenspersoon ongewenst gedrag van Common Frames. Dat is Nicole Verhoeven. Zij is opgeleid als vertrouwenspersoon en heeft geheimhoudingsplicht. Je kunt haar bereiken via
 • Heb je andere hulp nodig? Weet dat MIND Korrelatie bestaat. Zij geven anoniem professionele, psychische en psychosociale hulp aan iedereen die hierom vraagt. https://mindkorrelatie.nl 
 • Als er een strafbaar feit is gepleegd volgens het wetboek van strafrecht kun je aangifte doen bij de politie (in overleg met het slachtoffer).

Elk ongemak dat je voelt is de moeite waard om uitgesproken en uitgezocht te worden. Ook eerdere voorvallen waar je nog steeds mee zit kun je melden. Je kunt erop rekenen dat elke melding in alle discretie wordt behandeld.

 

Dit is een verkorte versie van onze gedragscode. De hele gedragscode kan je hier vinden: 

Gedragscode – (Nederlands)

Code of conduct – (English version)