Organisatie

Common Frames is een initiatief van:
Hemmo Bruinenberg
Ena Omerovic
Sanne Sprenger


Common Frames is onderdeel van het Netwerk Filmeducatie en het Netwerk Mediawijsheid.

Nationale partners:

Internationale partners:


Organisatiegegevens:
Stichting Common Frames
Rooseveltlaan 452
3527 AR Utrecht
info[a]commonframes.nl
www.commonframes.nl

KvK Nummer: 75080958
RSIN Nummer: 860134398
IBAN Nummer: NL 71 TRIO 0379 6930 38

Stichting Common Frames is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Statutaire doelstelling: De stichting heeft ten doel het organiseren, ontwikkelen en bevorderen van activiteiten ten behoeve van interculturele dialoog, inclusieve communicatie en kritische reflectie. De stichting tracht haar doel te bereiken door middel van creatieve maakprocessen, waarbij in het bijzonder valt te denken aan educatieve mediaprojecten.

Common Frames heeft een onafhankelijk bestuur. De maximale zittingstermijn is twee keer vier jaar, de bestuursfuncties zijn onbezoldigd. Stichting Common Frames heeft een bestuur op afstand dat zich vrijwillig inzet voor de stichting. Het bestuur is als volgt samengesteld:
Voorzitter – Peter Schrurs
Penningmeester – Jannet van Lange
Secretaris – Anamaria Cruz
Bestuurslid – Jeroen Bishesar

Het beleidsplan van Common Frames is hier te downloaden: Beleidsplan 2019-2020.