Wat we doen

Bij Common Frames houden we enorm van film en van media maken. Wij geloven dat je sterker staat in deze maatschappij als je weet hoe je media kunt maken. Dat geldt voor iedereen, maar vooral ook als je nieuw bent in Nederland. Daarom doen we film- en mediaprojecten met (jonge) nieuwkomers.

Media beïnvloeden onze blik op de wereld en wij zijn ervan overtuigd dat het maken van media ons daar kritischer naar leert kijken. In onze projecten brengen we diverse leefwerelden samen en gaan we op zoek naar gedeelde kaders. Zo bouwen we bruggen tussen leefwerelden van hier, daar, toen, nu en later.

Bij ons staan participatie, co-creatie en eigenaarschap centraal. Samen met nieuwkomers ontdekken we wat werkt en daar passen we onze methodes op aan.

Wij zijn experts op het gebied van media in relatie tot migratie en diversiteit en deze kennis delen wij via concept- en onderwijsontwikkeling, coaching, onderzoek en training. Zo werken we bij Common Frames toe naar een medialandschap waar iedereen aan kan deelnemen en zich gezien en gehoord voelt.

Onze ambities

Representatie

Wij werken aan een mediawereld waar iedereen zich in kan herkennen.

Co-creatie

Alles wat wij doen en maken doen we samen en vanuit de behoefte van nieuwkomers.

Inclusie

Onze mediaprojecten zijn toegankelijk voor iedere (jonge) nieuwkomer in Nederland.

ONS TEAM

WORKSHOPDOCENTEN

ACTEER COACHES

organisatie

Stichting Common Frames is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Organisatiegegevens (post- en factuuradres):

Stichting Common Frames
Kastanjestraat 3
3552 SK Utrecht

KvK Nummer: 75080958
RSIN Nummer: 860134398
IBAN Nummer: NL 71 TRIO 0379 6930 38

 

Gedragscode en sociale veiligheid

Een veilige en prettige werkomgeving is essentieel voor het functioneren van onze organisatie. In onze gedragscode staat hoe we met elkaar om willen gaan, wat je kunt doen als je ergens mee zit en wie onze onafhankelijke vertrouwenspersoon is.

Bestuur

Common Frames heeft een onafhankelijk bestuur. De maximale zittingstermijn is twee keer vier jaar, de bestuursfuncties zijn onbezoldigd. Stichting Common Frames heeft een bestuur op afstand dat zich vrijwillig inzet voor de stichting. Zie de samenstelling van ons huidige bestuur hieronder.

Beleidsplan en jaarverslag

In ons beleidsplan en in ons jaarverslag vind je meer informatie over onze organisatie. Klik op de links hieronder voor de documenten:

Statutaire doelstelling

De stichting heeft ten doel het organiseren, ontwikkelen en bevorderen van activiteiten ten behoeve van interculturele dialoog, inclusieve communicatie en kritische reflectie. De stichting tracht haar doel te bereiken door middel van creatieve maakprocessen, waarbij in het bijzonder valt te denken aan educatieve mediaprojecten.

BESTUUR

onze partners

Wij werken met veel plezier samen met onze landelijke en internationale partners.
Wij zijn actief in het Netwerk Mediawijsheid, Netwerk Filmeducatie, LOWAN (Netwerk Onderwijs Nieuwkomers) en het Samenwerkingsverband Kansengelijkheid en Burgerschap (SKB).