Privacy statement

Dit privacy statement beschrijft hoe Common Frames omgaat met jouw persoonsgegevens en deze gegevens verwerkt. Het is voor ons essentieel om de privacy van onze bezoekers te beschermen.

Bij Common Frames verzamelen we via de website persoonsgegevens. Dit gebeurt wanneer je je aanmeldt voor de nieuwsbrief of als je het contactformulier invult. Wij zullen geen gegevens gebruiken voor commerciële doeleinden.

Juridische gronden
Volgens de privacywetgeving dienen we inzicht te geven over welke ‘juridische gronden’ we hebben om gegevens te gebruiken. Wij bewaren enkel gegevens die wij noodzakelijk achten. Dit geldt bij ons voor de nieuwsbrief en het contactformulier wanneer er hier gebruik van wordt gemaakt. Onze website heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Dat kan enkel in het geval zijn wanneer zij toestemming krijgen van hun ouders of voogd. Het is echter niet te controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. We raden ouders dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van kinderen, zodat er voorkomen kan worden dat er gegevens van kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Mocht je er van overtuigd zijn dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via , dan verwijderen wij deze gegevens.

Foto’s, video’s en podcasts
Voor alle foto’s, podcasts en video’s die wij op onze website en social media kanalen publiceren hebben we toestemming gekregen via ondertekende toestemmingsformulieren. Bij jongeren onder de 16 jaar hebben de ouders getekend voor toestemming. Indien er materiaal van jou op onze website of kanalen staat en je zou deze toch graag willen verwijderen, dan zullen we dit verzoek altijd inwilligen, binnen 5 werkdagen. Je kunt dan een mail sturen naar . Dat geldt ook als je er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming dit materiaal hebben gepubliceerd.

Nieuwsbrief en contactformulier
Op onze website kan je je aanmelden voor de nieuwsbrief. Hiermee kunnen bezoekers op de hoogte blijven van de actuele ontwikkelingen omtrent onze organisatie. Denk hierbij aan berichten over onze projecten, films, podcasts, publicaties of nieuwe samenwerkingen. De nieuwsbrieven worden maximaal één keer per maand verstuurd. Deze nieuwsbrieven worden alleen gestuurd wanneer bezoekers zich aanmelden op onze website of hier via e-mail om verzoeken. Ontvang je liever geen nieuwsbrieven meer? Uitschrijven kan via de link onderaan de nieuwsbrief, door ons een e-mail te sturen of via het contactformulier.

Gegevens van talenten
Bij Common Frames hebben we ook een talent team waarbij jongeren die al eerder mee hebben gedaan aan de filmworkshops de kans krijgen om hun talent verder te ontwikkelen (zie ook www.commonframes.nl/talentteam). Om deel te kunnen nemen aan de talent team hebben wij gegevens nodig. Wij gebruiken deze gegevens om persoonlijke begeleiding aan te bieden aan de jongeren, om de talenten van de jongeren te promoten en om hen informatie te geven over de verschillende activiteiten van Common Frames.

Naast ons talent team bieden we de leerlingen die mee hebben gedaan aan de filmworkshops ook de kans om deel te nemen aan de filmacademie. De vijf beste groepen van de verschillende workshops krijgen hier de kans om verder te werken aan een nieuwe film waarbij ze ook begeleiding krijgen vanuit ons. Hierbij worden de gegevens van de jongeren ook enkel gebruikt om begeleiding te geven of jongeren te betrekken bij activiteiten van Common Frames. Je hebt altijd het recht om je eigen persoonsgegevens te wijzigen en/of veranderen.

Cookies
Common Frames maakt gebruik van verschillende cookies. Cookies zijn kleine bestanden met gegevens die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van de computer. Dit maakt het voor ons makkelijk om de website te analyseren en voor de bezoeker wordt het mogelijk om sociale media functies te gebruiken zoals het zien van YouTube video’s. Wanneer je onze website voor de eerste keer bezoekt, krijg je een notificatie te zien waarop gevraagd wordt om toestemming te geven om de cookies te plaatsen. Het is mogelijk om via de browser het plaatsen van cookies uit te schakelen.

Op onze website maken wij gebruik van de diensten van Youtube, Vimeo en AnchorFM om video en audiomateriaal te delen. Ook zijn er links naar onze Facebook, Instagram en LinkedIn platformen te vinden. Deze sociale media platforms kunnen jouw gedrag op onze website volgen en dit combineren met andere informatie van andere websites. Common Frames draagt geen verantwoordelijkheid voor de manier waarop deze bedrijven omgaan met persoonsgegevens. Voor meer informatie verwijzen wij je naar de privacyverklaring van het desbetreffende bedrijf.

Bewaren gegevens
Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. De gegevens die wij ontvangen van bezoekers die zich inschrijven voor de nieuwsbrieven worden bewaard totdat de persoon zijn/haar toestemming intrekt.

Jouw rechten
Op grond van de privacywet heb je verschillende rechten. Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien die Common Frames van je verwerkt en om deze gegevens te laten corrigeren of verwijderen. Daarnaast heb je het recht van bezwaar, het recht op gegevensoverdraagbaarheid en het recht op beperking. Als je gebruikt wilt maken van deze rechten, kan je ons een e-mail sturen via en/of het contactformulier invullen. Let hierbij op dat je duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we de juiste informatie van de desbetreffende persoon kunnen wijzigen en/of verwijderen.

Wijzigen van dit privacy statement
Indien wij onze privacy voorwaarden wijzigen, zullen wij het bijgewerkte statement op de website plaatsen. We adviseren daarom ook om onze privacy voorwaarden regelmatig te controleren. Wijzigingen worden van kracht zodra het nieuwe statement is geplaatst. Wanneer er een nieuw privacy statement wordt geplaatst, zullen wij dit ook van tevoren toelichten.